Prázdny košík

Našli ste niekde lepšiu cenu ? Napíšte nám na info@kel.sk, alebo nám zavolajte na 0950 / 535 120 a my sa pokúsime dať Vám ešte lepšiu cenu.

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, ktorým je spoločnosť Ján Košturiak KEL

 

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z predaja a kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu kel.sk, pričom sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri plnení v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci je spoločnosť Ján Košturiak KEL, so sídlom Medvedzie 256/50, 02744 Tvrdošín, IČO: 43 007 376, DIČ: 1075618940, IČ DPH: SK1075618940, č. OŽP-B/2006/01109-2/CR1, č. živnostenského registra 560-9643, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 950 / 535 120.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu www.kel.sk Kupujúci je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany, spotrebiteľa tel.: 041 / 7632 130, 041 / 7632 139, fax č.: 041 / 7632 139.

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu písomnej kúpnej zmluvy alebo dodávateľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, v zmysle ktorej si zmluvné strany dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia takto uzatvorenej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.kel.sk, pričom kupujúci má možnosť oboznámenia sa s ich obsahom a ich archivácie.

 

II. Kúpna zmluva

Predávajúci zverejňuje zoznam bežne dodávaného tovaru na webovej stránke obchodu www.kel.sk. Zoznam dodávaného tovaru v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok je katalógom bežne dostupného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť každej položky zoznamu tovaru. Dostupnosť tovaru v požadovanom množstve potvrdí predávajúci na základe objednávky zadanej kupujúcim.

Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu predávajúceho, si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať", sprístupneným predávajúcim na webovej stránke www.kel.sk. Po odoslaní objednávky kupujúcim, je kupujúcemu doručený informačný email s predmetom "Potvrdzujeme Vašu objednávku v e-shope WWW.KEL.SK", ktorý informuje kupujúceho o zaradení objednávky na spracovanie. Uvedená e-mailová správa nemá za následok vznik kúpnej zmluvy.

Predávajúci potvrdí objednávku osobitne telefonicky, po upresnení ceny a lehoty dodania požadovaného tovaru. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že berie na vedomie a súhlasí, že objednávka je záväzná a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

III. Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe objednávky, v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom aj doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie. Pri dodávke tovaru podpíše kupujúci kópiu dodacieho listu a všetky ďalšie príslušné dokumenty. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar, označený ako “SKLADOM“, je však 3-5 pracovných dní.

 

Spotrebiteľ si v e-shope www.kel.sk môže vybrať nasledujúce spôsoby dopravy, platné pre SR:

OSOBNÝ ODBER – Osobné prevzatie tovaru u nás v Tvrdošíne – 0€. (Tento spôsob dopravy, nie je dostupný, pre prívesné vozíky)

OSOBNÝ ODBER - Osobné prevzatie PRÍVESNÉHO VOZÍKA u nás v Tvrdošíne - 4.99€.

KURIÉR – Dodanie na adresu kuriérom: Pri objednávke tovaru, v hodnote do 50€ = 2.99€ / Pri objednávke tovaru, v hodnote nad 50€ = 0€. (Tento spôsob dopravy, nie je dostupný, pre prívesné vozíky a zrkadlá)

KURIÉR – Dodanie na adresu kuriérom s VÝNOSOM k Vám domov : Dodanie kuriérom so službou VÝNOS KOMFORT = 18.99€ / Dodanie kuriérom so službou VÝNOS KOMFORT PLUS = 32.99€. (Tento spôsob dopravy, nie je dostupný, pre prívesné vozíky)

KURIÉR - Dodanie PRÍVESNÉHO VOZÍKA na adresu kuriérom: Prívesný vozík do 750kg = 29.99€ / Prívesný vozík nad 750kg = 39.99€.

KURIÉR s POISTENÍM - dodanie ZRKADIEL na adresu kuriérom, s poistením krehkého tovaru: Pri objednávke zrkadla, v akomkoľvek vyhotovení, alebo množstve, do 299€ = 8.99€ / Pri objednávke zrkadla, v akomkoľvek vyhotovení, alebo množstve, nad 299€ = 0€.

ZÁSIELKOVŇA - Dodanie tovaru do 5kg, so súčtom rozmerov do 120cm na pobočku zásielkovne = 2€.

 

Spotrebiteľ si v e-shope www.kel.sk môže vybrať nasledujúce spôsoby dopravy, platné pre ČR:

POŠTOVÝ BALÍK – Doručenie tovaru kuriérom až k Vám domov, doba prepravy je 7-10 pracovných dní = 12€ (Tento spôsob dopravy nie je dostupný pre drevený nábytok a zrkadlá)

KURIÉR - Doručenie tovaru kuriérom až k Vám domov = 18€

 

Spotrebiteľ si v e-shope www.kel.sk môže vybrať nasledujúce doplnkové služby, dostupné pre SR:

VÝNOS KOMFORT – Doplnková služba k doprave kuriérom, objednaný tovar Vám kuriér, s Vašou asistenciou, vynesie až k Vám domov na ľubovolné poschodie. Platí pre tovar s hmotnosťou do 100kg. Cena služby je 14€.

VÝNOS KOMFORT PLUS – Doplnková služba k doprave kuriérom, objednaný tovar Vám kuriér s pomocníkom vynesie až k Vám domov na ľubovolné poschodie. Platí pre tovar s hmotnosťou do 300kg. Cena služby je 28€. Táto služba je zatiaľ dostupná iba v nasledujúcich mestách: Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava, Trenčín, Košice, Poprad.

ODVOZ / LIKVIDÁCIA – Doplnková služba k doprave kuriérom, Váš starý nábytok, alebo spotrebič odvezieme a ekologicky zlikvidujeme. Cena služby je 19€.

 

V prípade neprevzatia zásielky od kuriéra, si predávajúci vyhradzuje právo naúčtovať skladovací poplatok kupujúcemu, vo výške 5€ pre menšie zásielky a 10€ pre väčšie zásielky.

V prípade dodania tovaru Kuriérom, podpísaním preberacieho protokolu dopravcu prehlasujete prevzatie úplného a nepoškodeného tovaru. Odporúčame Vám, pri podpisovaní, skontrolovať obal, prípadne otvoriť balenie a skontrolovať samotný tovar. Kuriér je povinný počkať, kým si tovar skontrolujete. Akékoľvek poškodenie zapíšte do prepravného listu dopravcu. Prípadnú reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musíte uplatniť u dopravcu, prípadne u predajcu, bezodkladne po jeho prevzatí.

Dopravu tovaru k spotrebiteľovi zabezpečujú: TOPTRANS EU, a.s. / Geis Parcel SK s.r.o. / KEL.sk

 

IV. Cena a platobné podmienky

Ceny za tovar sú uvedené na webovej www.kel.sk, v príslušnom vlákne k danému tovaru. Výška kúpnej ceny tovaru bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Ceny sú uvedené v mene Euro, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní. Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru kupujúcemu. Cena za dodanie tovaru sa odvíja od voľby spôsobu dodania tovaru kupujúcim, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v príslušnom vlákne e-shopu pri zadávaní objednávky. Informáciu o celkovej výške ceny za tovar, vrátane poplatkov za dodanie tovaru, uvedie predávajúci kupujúcemu najneskôr pri potvrdení objednávky.

Platnosť ceny za tovar trvá do oznámenia novej ceny za daný tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v internetovom obchode www.kel.sk v prípade, ak je cena v príslušnom vlákne internetového obchodu uvedená chybne, v dôsledku zrejmej chyby v písaní, alebo hackerského útoku na e-shop predávajúceho. Predávajúci o takejto zmene informuje kupujúceho, pričom kupujúci má v takomto prípade právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, pričom takýmito zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu nasledovnými spôsobmi (platné pre SR):

HOTOVOSŤ: Pri osobnom prevzatí tovaru na mieste určenom a potvrdenom v objednávke – 0€.

DOBIERKA: Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí od dopravcu určeného a potvrdeného v objednávke – 0.99€.

PREDFAKTÚRA: Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe údajov z predfaktúry, ktorá mu bude doručená po telefonickej autorizácii objednávky, pričom elektronické potvrdenie objednávky príde kupujúcemu ihneď – 0€. (V prípade platby na predfaktúru, bude kupujúcemu zaslaný tovar, až po pripísaní sumy na bankový účet predávajúceho.)

 

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu nasledovnými spôsobmi (platné pre ČR):

DOBIERKA: Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí od dopravcu určeného a potvrdeného v objednávke = 10% z ceny tovaru.

PREDFAKTÚRA: Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe údajov z predfaktúry, ktorá mu bude doručená po telefonickej autorizácii objednávky, pričom elektronické potvrdenie objednávky príde kupujúcemu ihneď – 0€. (V prípade platby na predfaktúru, bude kupujúcemu zaslaný tovar, až po pripísaní sumy na bankový účet predávajúceho.)

 

V prípade, že si kupujúci vyberie v e-shope predávajúceho, tovar, v hodnote 300€ s DPH a viac, predávajúci si vyhradzuje právo naúčtovať kupujúcemu zálohu vo výške 10% z celkovej sumy objednávky.

 

V. Zodpovednosť za vady

Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, zmluvné strany sa v súlade s § 429 ods. 2 Obch. zák. dohodli na záručnej dobe 12 mesiacov. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

- mechanickým poškodením tovaru,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,

- neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.,

- nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,

- prírodnými živlami alebo vyššou mocou

 

Na spotrebný materiál (náplň do sedacieho vaku a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka vzťahujúca sa len na funkčné závady.

 

VI. Reklamácie

Podmienky reklamácie tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku zverejneného predávajúcim na webovej stránke www.kel.sk, v časti "Obchodné podmienky / Záruka a reklamačný poriadok".

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

- tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Podľa § 7 ods. 6 uvedeného zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

- poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci sprístupnil na webovej stránke www.kel.sk. Spotrebiteľ môže najprv odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy a potom má 14 dní na samotné odoslanie tovaru.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä, nie však výlučne z dôvodu nedostupnosti tovaru, z dôvodu nemožnosti plnenia v stanovenej lehote z technických príčin, prekážke na strane výrobcu tovaru, doručovateľa alebo z iných objektívnych príčin. Predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade dôvodných pochybností o pravosti a správnosti údajov poskytnutých kupujúcim alebo v prípade dôvodného podozrenia, že v prípade danej objednávky ide o hackerský alebo iný útok na e-shop predávajúceho.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi po splnení podmienok na odstúpenie od zmluvy vrátené najneskôr do 14 (slovom „štrnástich“) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

VIII. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má v prípade sporu vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku.

Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva vnútra SR, v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

 

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

IX. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a na marketingové účely predávajúceho a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou poskytnutia údajov v súvislosti s distribúciou alebo platobným stykom pri plnení zo zmluvy a to v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci udeľuje predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.

 

X. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na webovom sídle predávajúceho www.kel.sk, v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci je oprávnený meniť obsah týchto všeobecných obchodných podmienok v nadväznosti na zmenu platnej legislatívy alebo obchodnú politiku predávajúceho. Zmeny všeobecných obchodných podmienok v zmysle tohto bodu nemajú vplyv na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovom sídle predávajúceho www.kel.sk.

Všetky ceny, uvedené v týchto Všeobecných Obchodných Podmienkach, sú s DPH.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné dňom 01.01.2017 a rušia platnosť všetkých predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok.

Reklama